elecena.pl

MIC5332 - Dual 300mA micropower ULDO, with POR

Microchip

* 2.3V to 5.5V input voltage range

* 300mA output current per LDO

* Very low quiescent current: 25 µA per LDO

* POR output with programmable delay on LDO2

* High PSRR: >65dB on each LDO

* Stable with 1µF ceramic output capacitors

* Tiny 8-pin 2mm x 2mm Thin package

* Ultra-low dropout voltage: 120mV @ 300mA

* Low output voltage noise: 50 µVrms

* Thermal shutdown protection

* Current limit protection

Elecena nie prowadzi sprzedaży elementów elektronicznych, ani w niej nie pośredniczy.

Produkt pochodzi z oferty sklepu