elecena.pl

Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 10A 1Z 4sek 55V CKF-B

Kabelek.com.pl

Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 10A 1Z 4sek 55V CKF-B RSS 91.80 91.80 74.63 + VAT
Kod:
2484
Dodany do bazy:
Ostatnio widziany:
Zmiana ceny:
+6% (07.06.2018)
Poprzednia cena:
86.90

Opis

Przeznaczenie:

Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

Działanie:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 sekundy, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

Dane techniczne:zasilanie3×400/230V+Nstyk separowany 1NOprąd obciążenia AC-1<10Asygnalizacja zasilania / właściwa kolejność fazLED zielonasygnalizacja niewłaściwej kolejności fazLED czerwonaasymetria napięciowa zadziałania 55V~histereza napięciowa 5V~opóźnienie wyłączenia 4spobór mocy 1,6Wtemperatura pracy -25÷50°Cprzyłączezaciski śrubowe 2,5mm²wymiary2 moduły (35mm)montażna szynie 35mm

Elecena nie prowadzi sprzedaży elementów elektronicznych, ani w niej nie pośredniczy.

Produkt pochodzi z oferty sklepu