elecena.pl

ADP5023 Dual 3 MHz, 800 A Buck Regulator with One 300 A LDO

Podgląd PDFa Kliknij, aby przejrzeć kilka stron
Dual 3 MHz, 800 A Buck Regulator with One 300 A LDO
Otwórz plik PDF » 28 stron (871 kB)
Szukaj produktów »