elecena.pl

MP6KE100A Standard Unidirectional and Bidirectional TVS

Podgląd PDFa Kliknij, aby przejrzeć kilka stron
Standard Unidirectional and Bidirectional TVS
Otwórz plik PDF » 4 stron (320 kB)
Producent:
Microsemi
Inne symbole:
MAP6KE100A, MXP6KE100A, MXLP6KE100A, MP6KE100AE3, MAP6KE100AE3, MXP6KE100AE3, MXLP6KE100AE3, MP6KE100CA, MAP6KE100CA, MXP6KE100CA, MXLP6KE100CA, MP6KE100CAE3, MAP6KE100CAE3, MXP6KE100CAE3, MXLP6KE100CAE3, MP6KE10A, MAP6KE10A, MXP6KE10A, MXLP6KE10A, MP6KE10AE3, MAP6KE10AE3, MXP6KE10AE3, MXLP6KE10AE3, MP6KE10CA, MAP6KE10CA, MXP6KE10CA, MXLP6KE10CA, MP6KE10CAE3, MAP6KE10CAE3, MXP6KE10CAE3
Szukaj produktów »