elecena.pl

Kamami

Ofertę Kamami.pl stanowią przede wszystkim narzędzia wspomagające i ułatwiające projektowanie urządzeń wykorzystujących mikrokontrolery oraz układy programowalne. Oferujemy: * kompilatory języka Bascom (dla mikrokontrolerów z rodzin AVR i MCS51), * minimoduły, programatory, zestawy uruchomieniowe dla najpopularniejszych rodzin mikrokontrolerów (AVR, MCS51, PIC, MSP430, ARM-LPC2000, ARM-AT91) * minimoduły, programatory, zestawy uruchomieniowe dla układów programowalnych firmy Xilinx, * moduły umożliwiające dołączanie systemów cyfrowych do sieci Ethernet, * moduły zapewniające transmisję bezprzewodową pomiędzy systemami cyfrowymi, * konwertery USB/UART umożliwiające transmisję pomiędzy systemami cyfrowymi i komputerem PC, * podzespoły elektroniczne (m.in. mikrokontrolery, układy programowalne, kontrolery Ethernetu). Kamami.pl jest sklepem prowadzonym przez firmę BTC Korporacja.